Doremi 2012

3:57
Tay Thơm Tay Ngoan – Hải Nhi – Ca Nhạc Thiếu Nhi

Tay Thơm Tay Ngoan – Hải Nhi – Ca Nhạc Thiếu Nhi

Doremi 2012
34 Views
3:44
Chú Dế Lười – Nguyệt Thanh (Ca Nhạc Thiếu Nhi)

Chú Dế Lười – Nguyệt Thanh (Ca Nhạc Thiếu Nhi)

Doremi 2012
26 Views
2:43
Bài Ca Học Đếm – Ca Nhạc Thiếu Nhi – Bài_Ca_Học_Đếm__Ca_Nhạc_Thiếu_Nhi

Bài Ca Học Đếm – Ca Nhạc Thiếu Nhi – Bài_Ca_Học_Đếm__Ca_Nhạc_Thiếu_Nhi

Doremi 2012
25 Views
5:57
Quỳnh Giao – Viên ngọc sáng của Đồ Rê Mí – Quỳnh Giao đò rê mí

Quỳnh Giao – Viên ngọc sáng của Đồ Rê Mí – Quỳnh Giao đò rê mí

Doremi 2012
52 Views
13:08
Full [Đồ rê mí] ngày 22/9/2013-phần 2 – Full [Đồ rê mí] ngày 22/9/2013-part 2

Full [Đồ rê mí] ngày 22/9/2013-phần 2 – Full [Đồ rê mí] ngày 22/9/2013-part 2

Doremi 2012
32 Views
50:27
Full Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 13 – Vòng Vút Bay Tập 1 – Hài Hước Vui Nhộn – 15/9/2013

Full Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 13 – Vòng Vút Bay Tập 1 – Hài Hước Vui Nhộn – 15/9/2013

Doremi 2012
76 Views
5:09
[Đồ rê mí] ngày 8/9/2013-phần 5- đô rê mí 2013

[Đồ rê mí] ngày 8/9/2013-phần 5- đô rê mí 2013

Doremi 2012
52 Views
9:21
[Đồ rê mí] ngày 8/9/2013-phần 2- đô rê mí 2013

[Đồ rê mí] ngày 8/9/2013-phần 2- đô rê mí 2013

Doremi 2012
49 Views
31:08
Full Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 12 – Vòng Chấp Cánh Tập 5 – Hay Quá À – 8/9/2013

Full Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 12 – Vòng Chấp Cánh Tập 5 – Hay Quá À – 8/9/2013

Doremi 2012
52 Views
29:40
Full Đồ Rê Mí Tập 11 – Vòng Chắp Cánh Tập 4 – Hay quá

Full Đồ Rê Mí Tập 11 – Vòng Chắp Cánh Tập 4 – Hay quá

Doremi 2012
56 Views
7:46
[Đồ rê mí] ngày 1/9/2013-phần 6

[Đồ rê mí] ngày 1/9/2013-phần 6

Doremi 2012
64 Views
6:02
[Đồ rê mí] ngày 1/9/2013-phần 5

[Đồ rê mí] ngày 1/9/2013-phần 5

Doremi 2012
69 Views
5:22
[Đồ rê mí] ngày 1/9/2013-phần 4

[Đồ rê mí] ngày 1/9/2013-phần 4

Doremi 2012
65 Views
7:22
[Đồ rê mí] ngày 1/9/2013-phần 3

[Đồ rê mí] ngày 1/9/2013-phần 3

Doremi 2012
131 Views
7:13
[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] Quỳnh Giao song ca Khánh Ngọc – 25/8/2013

[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] Quỳnh Giao song ca Khánh Ngọc – 25/8/2013

Doremi 2012
69 Views
6:09
[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] Tốp 10 bé đồ rê mí – 25/8/2013

[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] Tốp 10 bé đồ rê mí – 25/8/2013

Doremi 2012
59 Views
1:47
[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] Đêm thi hôm nay – 25/8/2013

[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] Đêm thi hôm nay – 25/8/2013

Doremi 2012
51 Views
8:14
[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] Ngọc Nhất Nhật Minh tinh ngịch – 25/8/2013

[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] Ngọc Nhất Nhật Minh tinh ngịch – 25/8/2013

Doremi 2012
41 Views
7:49
[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] An Nam và Thanh Xuân – 25/8/2013

[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] An Nam và Thanh Xuân – 25/8/2013

Doremi 2012
59 Views
8:28
[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] Quốc Thái và Hương Thảo – 25/8/2013

[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] Quốc Thái và Hương Thảo – 25/8/2013

Doremi 2012
56 Views
6:48
[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] Khánh Nhi Ju Uyên Nhi đáng yêu – 25/8/2013

[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 - Vòng Chắp Cánh Tập 3] Khánh Nhi Ju Uyên Nhi đáng yêu – 25/8/2013

Doremi 2012
47 Views
46:23
FULL Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 – Vòng Chấp Cánh Tập 3 – 25/8/2013

FULL Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 10 – Vòng Chấp Cánh Tập 3 – 25/8/2013

Doremi 2012
71 Views
49:38
FULL ĐỒ RÊ MÍ ĐÔI 2013 – VÒNG CHẮP CÁNH TẬP 2 – THẬT VUI THẬT THÚ VỊ

FULL ĐỒ RÊ MÍ ĐÔI 2013 – VÒNG CHẮP CÁNH TẬP 2 – THẬT VUI THẬT THÚ VỊ

Doremi 2012
53 Views
8:18
[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 9 - Vòng Chắp Cánh Tập 2] Khởi động thú vị – 18/8/2013

[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 9 - Vòng Chắp Cánh Tập 2] Khởi động thú vị – 18/8/2013

Doremi 2012
41 Views
8:18
Full Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 9 – Vòng Chấp Cánh Tập 2 – Khởi động vui nhộn – 18/8/2013

Full Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 9 – Vòng Chấp Cánh Tập 2 – Khởi động vui nhộn – 18/8/2013

Doremi 2012
56 Views
7:33
[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 9 - Vòng Chắp Cánh Tập 2] Quỳnh Giao và Khánh Ngọc đáng yêu – 18/8/2013

[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 9 - Vòng Chắp Cánh Tập 2] Quỳnh Giao và Khánh Ngọc đáng yêu – 18/8/2013

Doremi 2012
53 Views
9:38
Full Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 9 – Vòng Chấp Cánh Tập 2 – Ju Uyên Nhi và Khánh Nhi đáng yêu – 18/8/2013

Full Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 9 – Vòng Chấp Cánh Tập 2 – Ju Uyên Nhi và Khánh Nhi đáng yêu – 18/8/2013

Doremi 2012
50 Views
9:29
[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 9 - Vòng Chắp Cánh Tập 2] Ngọc Nhất và Nhật Minh vui nhộn – 18/8/2013

[Đồ Rê Mí Đôi 2013 Tập 9 - Vòng Chắp Cánh Tập 2] Ngọc Nhất và Nhật Minh vui nhộn – 18/8/2013

Doremi 2012
47 Views
Nhấn LIKE để chia sẻ và ủng hộ Xem hay nhé!